• برگزیده
  یونیت پرستو با تبلت قفل دار S40
  یونیت پرستو با تبلت قفل دار S40
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۴,۶۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از بالا
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از بالا
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲,۶۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از پایین
  یونیت پرستو با تبلت و شلنگ از پایین
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲,۶۹۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت زیگر S30 فیروزدنتال
  یونیت زیگر S30 فیروزدنتال
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۳۴,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از بالا
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از بالا
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۸,۹۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از پایین
  یونیت قاصدک با تبلت و شلنگ از پایین
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۸,۹۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت دندان پزشکی S2318
  یونیت دندان پزشکی S2318
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت