نمایش
 • برگزیده
  پودر زینک اکساید 454 گرمی- ADS
  پودر زینک اکساید 454 گرمی- ADS
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  پودر زینک اکساید 454 گرمی- مستردنت
  پودر زینک اکساید 454 گرمی- مستردنت
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Prophylaxis Paste 100x خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  Prophylaxis Paste 100x خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۶۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Prophylaxis Paste 170g خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  Prophylaxis Paste 170g خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  K-File
  K-File
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۸,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Fluoride Varnish وارنیش فلوراید سینگل 200 عددی
  Fluoride Varnish وارنیش فلوراید سینگل 200 عددی
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Fluoride Varnish وارنیش فلوراید سینگل 50 عددی
  Fluoride Varnish وارنیش فلوراید سینگل 50 عددی
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Prophylaxis Paste 100g خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  Prophylaxis Paste 100g خمیر جرمگیری پروفیلاکسی سینگل دوز
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Master-fil Micro کامپوزیت میکرو هیبرید
  Master-fil Micro کامپوزیت میکرو هیبرید
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Calcium Hydroxide Paste خمیر کلسیم هیدروکساید
  Calcium Hydroxide Paste خمیر کلسیم هیدروکساید
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Resin Cement Self-Cure سمان رزینی سلف اچ سلف کیور اتومیکس 7 میلی لیتر
  Resin Cement Self-Cure سمان رزینی سلف اچ سلف کیور اتومیکس 7 میلی لیتر
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۹۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Bulk-fill Condensable کامپوزیت خلفی
  Bulk-fill Condensable کامپوزیت خلفی
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Temp C&B Material کامپوزیت ساخت روکش موقت
  Temp C&B Material کامپوزیت ساخت روکش موقت
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Etch Viscous اسید اچ قطره ای ویسکوز (بطری9گرمی)
  Etch Viscous اسید اچ قطره ای ویسکوز (بطری9گرمی)
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Ultimate Bond باند نسل پنج
  Ultimate Bond باند نسل پنج
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Procelain Primer سایلن پرسلن
  Procelain Primer سایلن پرسلن
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت