نمایش
 • برگزیده
  یونیت ES100
  یونیت ES100
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت Es150
  یونیت Es150
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت ES200
  یونیت ES200
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یونیت دندان پزشکی 2318
  یونیت دندان پزشکی 2318
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  میز لابراتواری دو نفره فول آپشن بدون هندپیس MDF
  میز لابراتواری دو نفره فول آپشن بدون هندپیس MDF
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  میز لابراتواری یک نفره فول آپشن بدون هندپیس
  میز لابراتواری یک نفره فول آپشن بدون هندپیس
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دارGP3
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه پدال دارGP3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی GH3
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی GH3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی و شیشه رنگی GHS3/1
  سرویتور 3 طبقه شیشه ای با پایه هلالی و شیشه رنگی GHS3/1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳,۳۹۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه پدال دار SP3
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه پدال دار SP3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه پدال دار پهن SP3/1
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه پدال دار پهن SP3/1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه معمولی MC3
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه معمولی MC3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۱۲۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه معمولی پهن MC3/1
  سرویتور 3 طبقه فلزی با پایه معمولی پهن MC3/1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۲۶۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 طبقه فلزی کشودار کوچک SD1
  سرویتور 3 طبقه فلزی کشودار کوچک SD1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی GH3/1
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی GH3/1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی R3
  سرویتور 3 کشو با شیشه رنگی R3
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴,۰۹۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت