• برگزیده
  آکریل پختنی گرما پخت(27. 45 . 63 . 81 شفاف)
  آکریل پختنی گرما پخت(27. 45 . 63 . 81 شفاف)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آکریل خود پخت (فوری) رنگ 27-45-63-81-شفاف
  آکریل خود پخت (فوری) رنگ 27-45-63-81-شفاف
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آکریل رنگ دندان (پختنی)
  آکریل رنگ دندان (پختنی)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آکریل رنگ دندان فوری (خود پخت)
  آکریل رنگ دندان فوری (خود پخت)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آکریل قاشقک (تری آکرلیک)
  آکریل قاشقک (تری آکرلیک)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آکریل کستینگ (پورینگ )
  آکریل کستینگ (پورینگ )
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۵۴,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان ایزوسید تک( 4 لایه 4 پخت)
  دندان ایزوسید تک( 4 لایه 4 پخت)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان بتا استار (2لایه 2پخت)
  دندان بتا استار (2لایه 2پخت)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان فینکس نانو هایبرید ( 4 لایه 5 پخت)
  دندان فینکس نانو هایبرید ( 4 لایه 5 پخت)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان نوین ویت (2لایه 3 پخت کراسلینکد)
  دندان نوین ویت (2لایه 3 پخت کراسلینکد)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان کامپوزیتی امرال (4 لایه 5 پخت )
  دندان کامپوزیتی امرال (4 لایه 5 پخت )
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۲,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان کریستال ( 3 لایه 4 پخت )
  دندان کریستال ( 3 لایه 4 پخت )
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دوبلیکات پورینگ( آگار 5 کیلوگرمی)
  دوبلیکات پورینگ( آگار 5 کیلوگرمی)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رگه آکریلیکی
  رگه آکریلیکی
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  موم ورقی ( صورتی) 500 گرمی
  موم ورقی ( صورتی) 500 گرمی
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت