• برگزیده
  آکرلیک رنگ دندان فوری (خود پخت)
  آکرلیک رنگ دندان فوری (خود پخت)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آکریل پختنی گرما پخت(27. 45 . 63 . 81 شفاف)
  آکریل پختنی گرما پخت(27. 45 . 63 . 81 شفاف)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۰۱,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آکریل خود پخت (فوری) رنگ 27-45-63-81-شفاف
  آکریل خود پخت (فوری) رنگ 27-45-63-81-شفاف
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۲۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آکریل رنگ دندان (پختنی)
  آکریل رنگ دندان (پختنی)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آکریل قاشقک (تری آکرلیک)
  آکریل قاشقک (تری آکرلیک)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۱,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آکریل کستینگ (پورینگ )
  آکریل کستینگ (پورینگ )
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۴,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان ایزوسید تک( 4 لایه 4 پخت)
  دندان ایزوسید تک( 4 لایه 4 پخت)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان بتا استار (2لایه 2پخت)
  دندان بتا استار (2لایه 2پخت)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۱,۳۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان فینکس نانو هایبرید ( 4 لایه 5 پخت)
  دندان فینکس نانو هایبرید ( 4 لایه 5 پخت)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۲,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان نوین ( 3 لایه 3 پخت)ECL
  دندان نوین ( 3 لایه 3 پخت)ECL
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۳,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان نوین ویت
  دندان نوین ویت
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۷,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان کامپوزیتی امرال (4 لایه 5 پخت )
  دندان کامپوزیتی امرال (4 لایه 5 پخت )
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۲,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان کریستال ( 3 لایه 4 پخت )
  دندان کریستال ( 3 لایه 4 پخت )
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دوبلیکات پورینگ( آگار 5 کیلوگرمی)
  دوبلیکات پورینگ( آگار 5 کیلوگرمی)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۰۴,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رگه آکریلیکی
  رگه آکریلیکی
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۱,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  موم ورقی ( صورتی) 500 گرمی
  موم ورقی ( صورتی) 500 گرمی
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۵,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت