• برگزیده
  الکل اتیلیک طبی 70درصد حجمی نصر
  الکل اتیلیک طبی 70درصد حجمی نصر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۹,۰۰۰
  ٪۷
  ۵۵,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  الکل اتیلیک طبی 96درصد حجمی نصر
  الکل اتیلیک طبی 96درصد حجمی نصر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۹,۰۰۰
  ٪۶
  ۶۵,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  محلول ضد عفونی کننده Dr.Borna
  محلول ضد عفونی کننده Dr.Borna
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۳,۵۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  محلول ضد عفونی کننده i-Sept Benzox
  محلول ضد عفونی کننده i-Sept Benzox
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۴۸,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  محلول ضد عفونی کننده i-Sept Fast
  محلول ضد عفونی کننده i-Sept Fast
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  محلول ضد عفونی کننده i-Sept HC
  محلول ضد عفونی کننده i-Sept HC
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  محلول ضد عفونی کننده ابزار i-sept Instruzyme
  محلول ضد عفونی کننده ابزار i-sept Instruzyme
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۱۵,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  محلول ضد عفونی کننده High Level برند i-sept Exra
  محلول ضد عفونی کننده High Level برند i-sept Exra
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۵۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  آب مقطر 5 لیتری
  آب مقطر 5 لیتری
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  از ۱۸,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت