• برگزیده
  فیلتر ماسک 3M مدل 6001
  فیلتر ماسک 3M مدل 6001
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ماسک 5 لایه MSA-N95
  ماسک 5 لایه MSA-N95
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ماسک Apollo-N95
  ماسک Apollo-N95
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ماسک اوریگامی میناکالا
  ماسک اوریگامی میناکالا
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹,۰۰۰
  ٪۲۲
  ۷,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ماسک نیم صورت 3M ( با فیلتر )
  ماسک نیم صورت 3M ( با فیلتر )
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۴۹,۰۰۰
  ٪۲۷
  ۵۴۹,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ماسک کودک رها 3 لایه
  ماسک کودک رها 3 لایه
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۸,۰۰۰
  ٪۳۴
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  یک جفت فیلتر ماسک 3M
  یک جفت فیلتر ماسک 3M
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت