• برگزیده
  قیچی جراحی سرصاف - 2010
  قیچی جراحی سرصاف - 2010
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  قیچی جراحی خمیده - 2011
  قیچی جراحی خمیده - 2011
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  قیچی جراحی سرصاف دنده ای دسته طلایی - 2012
  قیچی جراحی سرصاف دنده ای دسته طلایی - 2012
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  قیچی جراحی خمیده دنده ای دسته طلایی -2013
  قیچی جراحی خمیده دنده ای دسته طلایی -2013
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۸۲,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  قیچی جراحی دسته خم دار - 2014
  قیچی جراحی دسته خم دار - 2014
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۰۳,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  قیچی جراحی سر صاف- 2010
  قیچی جراحی سر صاف- 2010
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  قیچی جراحی سر کج- 2011
  قیچی جراحی سر کج- 2011
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت