نمایش
 • برگزیده
  فرز الماسه
  فرز الماسه
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فرز الماسه تیتانیوم کوتینگ
  فرز الماسه تیتانیوم کوتینگ
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فرز سرامیکی
  فرز سرامیکی
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فرز سی پره
  فرز سی پره
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فرز هندپیس
  فرز هندپیس
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فرز کارباید آنگل و توربین بلند
  فرز کارباید آنگل و توربین بلند
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۸,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  فرز کارباید آنگل و توربین کوتاه
  فرز کارباید آنگل و توربین کوتاه
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت