• برگزیده
  رادیوگرافی ایستاده AC-Orix
  رادیوگرافی ایستاده AC-Orix
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رادیوگرافی ایستاده DC-Orix
  رادیوگرافی ایستاده DC-Orix
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رادیوگرافی پرتابل Remedi
  رادیوگرافی پرتابل Remedi
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  تماس برای قیمت
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رادیوگرافی دیواری AC-Orix
  رادیوگرافی دیواری AC-Orix
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  رادیوگرافی دیواری DC-Orix
  رادیوگرافی دیواری DC-Orix
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سنسور داخل دهانی سایز 1 iSENSOR SIZE 1
  سنسور داخل دهانی سایز 1 iSENSOR SIZE 1
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  سنسور داخل دهانی سایز 2
  سنسور داخل دهانی سایز 2
  0 نفر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت