• برگزیده
  دندان ایزوسید تک( 4 لایه 4 پخت)
  دندان ایزوسید تک( 4 لایه 4 پخت)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان بتا استار (2لایه 2پخت)
  دندان بتا استار (2لایه 2پخت)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۱,۳۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان فینکس نانو هایبرید ( 4 لایه 5 پخت)
  دندان فینکس نانو هایبرید ( 4 لایه 5 پخت)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۲,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان نوین ( 3 لایه 3 پخت)ECL
  دندان نوین ( 3 لایه 3 پخت)ECL
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۳,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان نوین ویت
  دندان نوین ویت
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱۷,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان کامپوزیتی امرال (4 لایه 5 پخت )
  دندان کامپوزیتی امرال (4 لایه 5 پخت )
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۲,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دندان کریستال ( 3 لایه 4 پخت )
  دندان کریستال ( 3 لایه 4 پخت )
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۲۶,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  دوبلیکات پورینگ( آگار 5 کیلوگرمی)
  دوبلیکات پورینگ( آگار 5 کیلوگرمی)
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۰۴,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت