• برگزیده
  اتوکلاو مدل بوستر 18 لیتر
  اتوکلاو مدل بوستر 18 لیتر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۴۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  اتوکلاو مدل بوستر 23 لیتر
  اتوکلاو مدل بوستر 23 لیتر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۳,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  اتوکلاو مدل ماتیسا 22 لیتر
  اتوکلاو مدل ماتیسا 22 لیتر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۵,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  اتوکلاو مدل کوبیک 22 لیتر
  اتوکلاو مدل کوبیک 22 لیتر
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۶۹,۹۰۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت