دسته‌بندی‌ها
 • برگزیده
  Charmflex Light XLV-LV
  Charmflex Light XLV-LV
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۹۳۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  Charmflex putty-putty Soft
  Charmflex putty-putty Soft
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۵۴۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ماده ثبت بایت Charm flex BiteFast/Bite Clear
  ماده ثبت بایت Charm flex BiteFast/Bite Clear
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۸۲۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ماده قالبگیری Charmflex Heavy-heavy Tube
  ماده قالبگیری Charmflex Heavy-heavy Tube
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۸۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  ماده قالبگیری Charmflex Regular
  ماده قالبگیری Charmflex Regular
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۷۸۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  کیت قالب گیری Putty + CharmFlex Light
  کیت قالب گیری Putty + CharmFlex Light
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۴۶۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت
 • برگزیده
  کیت قالب گیری Putty Soft+ CharmFlex Light
  کیت قالب گیری Putty Soft+ CharmFlex Light
  موجود در انبار
  تنها ۸ عدد در انبار باقی مانده
  ۱,۴۶۰,۰۰۰تومان
  • مینا‌کالا
  • گارانتی 18 ماهه داریا همراه پایتخت